Betingelser

Booking og betaling

 • Check-in fra kl. 12:00 og check-ud senest kl. 11:00.
 • Prisen for opholdet varierer efter shelterens størrelse, beliggenhed og hvor mange I er. Søg din pris frem i bookingsystemet.
 • Forplejning og vildmarksbad skal bookes og aftales senest 1 uge inden ankomst.
 • Brænde er ikke inkluderet i prisen, men kan tilkøbes ved booking eller under opholdet.
 • Til dagsarrangement bookes bålhus i bookingsystemet.
 • Når I booker en shelterplads/teltplads har I den for jer selv og I kan benytte bålhytter, hvis de ikke er optaget. 
 • Ved grupper på 10+ personer skal bålhytten bookes til privat brug.
 • Ved grupper på 20+ personer som selv medbringer drikkevarer forbeholdes retten til at opkræve proppenge.
 • Ved aflysning af jeres booking senere end 1 uge før ankomst opkræves bookingens samlede beløb.
 • Afregning sker først på stedet via mobilepay, alternativt betalingskort, men ddu skal dog angive betalingskort oplysninger for at sikre din booking.

Ophold

 • Hunde er velkomne på Haldbjerg, dog skal de holdes i snor under hele opholdet, og I rydder selvfølgelig op efter den.
 • Det er ikke tilladt at opholde sig på taget af sheltere, bålhuse og servicevogn. Der kan i stedet klatres i træerne og gynges på gyngen ved klatreområdet.
 • Efterlad sheltere og bord-bænkesæt i samme stand som I modtager dem. Evt. reparations/rengøringsgebyr pålægges ved skader på bygninger og inventar.
 • Høj musik og larm er ikke tilladt på Haldbjerg.
 • Vi forventer ro og hygge efter kl. 22.
 • Vær med til at passe på naturen, rør ikke ved den blotlagte klint med cementeret sand – den er et meget sjældent syn i Danmark.
 • Når I skal træde af på naturens vegne, benyt da vores toiletter.
 • Klatreområdet må kun benyttes med certificeret instruktør – gyngen er undtaget.
 • Smid affald i de opstillede affaldsspande. Vi bliver glade hvis I sorterer jf. skiltning på spandene.
 • Tænd bål i jeres bålfad og følg vores anvisninger ved dårligt bålvejr – ved tørke og særlige vindforhold.
 • Bålet må ikke ose – af hensyn til vores naboer, og jer selv.
 • Sluk bålet, hvis I ikke bruger det.
 • Det er ikke tilladt at medbringe eget brænde.
 • Der kan fiskes i den nordlige ende af Solbjerg Engsø (ca. 800m), ikke andre steder omkring Haldbjerg.
 • Al ophold på området er på eget ansvar, dog har vi forsikring, hvis uheldet skulle være ude.

Parkering og tilkørsel

 • Parkering findes ved Kagerupvej 21, 3200 Helsinge. Yderligere parkering ved skovens parkering ved Tibberuphus, Kagerupvej 12, 3400 Hillerød.
 • Kørsel på Haldbjergvej samt på Haldbjerg området er ikke tilladt.
 • Parkering langs Kagerupvej er ikke tilladt.
 • MC´ere kan booke shelter “skrænten”, shelter “kløften”, teltplads “Dalen” eller hængekøjeplads “Plateauet” – her kan MC køres ind.

Faciliteter

 • Ved hver shelter findes bord-bænkesæt, bålfad og treben med rist. Gryder, pander mv. finder I i materialeskure på pladsen
 • Toiletter findes i servicevognen og ved det gamle sommerhus. Smid kun toilet papir i toilettet.
 • Der er opvaskefaciliteter i servicevognen.
 • Der er et lille køleskab i servicevognen, efterlad det venligst som I modtager det.
 • Brusebad “Det kolde gys” findes ved det gamle sommerhus og vildmarksbadet.

Kontakt os

Skriv gerne til os i formularen, hvis du vil høre mere om mulighederne for et fantastisk møde eller event hos os på Haldbjerg.